Έκθεση πολυήμερων εκδρομών

 

Εκθέσεις πολυήμερων εκδρομών

 

 

traveling

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις εκθέσεις των πολυήμερων εκδρομών-μετακινήσεων, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από τους αρχηγούς σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές, σχετικά με τη διεξαγωγή και την τήρηση του προγράμματος και τον βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων τους. Επίσης, παρακαλούμε  να συνταχθεί φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο, με βάση αντικειμενικά στοιχεία.

 

  Όσα σχολεία έχουν αποστείλει τις εκθέσεις να αγνοήσουν το μήνυμα.

 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ

 

 

Δείτε το έγγραφο εδώ